Studentski pravobranitelj traži suradnike!

Studentski pravobranitelj Sveučilišta u Zagrebu, Matija Kikelj,

 poziva sve zainteresirane studente da se prijave za suradnike

u Uredu Studentskog pravobranitelja Sveučilišta u Zagrebu.

 

 

 

 

 

Studentski pravobranitelj Sveučilišta u Zagrebu:

– prima pritužbe studenata koje se odnose na njihova prava i raspravlja o njima s nadležnim tijelima Sveučilišta,

– savjetuje studente o načinu ostvarivanja njihovih prava,

– može sudjelovati u stegovnim postupcima protiv studenata radi zaštite njihovih prava,

– obavlja druge poslove utvrđene općim aktom visokog učilišta.

 

Ujedno, saziva i predsjedava zajedničkoj sjednici svih studentskih pravobranitelja sastavnica Sveučilišta u Zagrebu.

 

§  Prijaviti se mogu svi studenti Sveučilišta u Zagrebu, redoviti i izvanredni koji studiraju na preddiplomskom, diplomskom, integriranom preddiplomskom i diplomskom ili poslijediplomskom studiju (sukladno Zakonu o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama, Statutu Sveučilišta i Studentskog zbora)

 

Molimo sve zainteresirane da svoje prijave  pošalju na e-mail: matija.kikelj@gmail.com zaključnodo 5. svibnja 2016. g. do 23:00 sata.

Prijavitelj mora biti student Sveučilišta u Zagrebu!

 

Po zaprimanju prijava s  kandidatima će biti obavljen razgovor u Uredu studentskog pravobranitelja Sveučilišta u Zagrebu.

Email