Članovi

 • Ivan Andrić, poslijediplomski doktorski studij
 • Bože Dilber, 1. godina preddiplommskog studija šumarstva
 • Drago Jelonjić, 1. godina diplomskog studija drvnotehnoloških procesa
 • Jelena Kranjec, poslijediplomski doktorski studij
 • Mirko Mioč, 2. godina preddiplomskog studija šumarstva
 • Matija Nakić, 1. godina diplomskog studija drvnotehnoloških procesa
 • Velimir Nikić, 2. godina preddiplomskog studija drvne tehnologije
 • Mario Sladin, 3. godina preddiplomskog studija urbanog šumarstva
 • Gabriel Šer, 2. godina preddiplomskog studija drvne tehnologije
 • Leonardo Tenžera, 3. godina preddiplomskog studija šumarstva
 • Ante Velić, 1. godina diplomskog studija šumarstva
 • Marija Žagar, 2. godina preddiplomskog studija šumarstva
 • Vedrana Župan, 2. godina preddiplomskog studija šumarstva