Kontakt

Predsjednik Studentskog zbora: Matija Nakić
mail: mnakic[at]outlook.com

Zamjenik predsjednika Studentskog zbora:  Leonardo Tenžera
mail: leo22tenja[at]gmail.com

Studentski pravobranitelj: Danijela Gadže
mail: d.gadze[at]yahoo.com.my

Zamjenik studentskog pravobranitelja: Velimir Nikić
mail: velimirnikic1[at]gmail.com

 

mail 1: studzbor.sumfak[at]gmail.com

mail 2: studzbor[at]sumfak.hr