Tijela Fakulteta

Studentski predstavnici sudjeluju u radu sljedećih tijela Fakulteta:

 • Fakultetsko vijeće
 • Vijeće šumarskog odsjeka
 • Vijeće drvnotehnološkog odsjeka
 • Etičko povjerenstvo
 • Odbor za praćenje kvalitete nastave
 • Odbor za studentska pitanja
 • Odbor za promidžbu
 • Stegovno povjerenstvo za studente
 • Povjerenstvo za upise studenata
 • Povjerenstvo za znanstveno – istraživački rad
 • Povjerenstvo za upravljanje kvalitetom Šumarskog fakulteta