Predsjedništvo

Predsjednik: Matija Nakić

Zamjenik predsjednika: Leonardo Tenžera

Tajnik: Vedrana Župan

Studentski pravobranitelj: Danijela Gadže

Zamjenik studentskog pravobranitelja: Velimir Nikić