Prijavite se i svojim idejama doprinesite boljem studentskom životu u Zagrebu

Poštovani studeni,

pozivamo Vas da se uključite u rad jednog od odbora Studentskog zbora i tako svojim idejama doprinesete kvalitetnijem i boljem studentskom životu u Zagrebu.

Prijave su otvorene do petka 29. siječnja 2016.g.

U koje se sve odbore možete uključiti pročitajte u tekstu niže gdje se nalaze i obrasci za prijavu.

Iščekujemo Vas sa nestrpljenjem!

JAVNI POZIV

za izbor voditelja i članova odbora Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu

I.

Pravo na sudjelovanje imaju student/ice koji ispunjavaju sljedeće opće uvjete:

– da su studenti Sveučilišta u Zagrebu,

– da su u posljednje dvije godine studija (zajedno) sakupili minimalno 60 ECTS bodova,

II.

Za sudjelovanje kandidati/kinje su dužni priložiti:

– ispunjen prijavni obrazac

– životopis

– motivacijsko pismo

– potvrdu o statusu studenta i dokaz o sakupljenim ECTS bodovima u posljednje dvije godine studija

– prijedlog plana i programa rada odbora za koji se prijavljuje

Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se na: studentski.zbor@gmail.com

(u elektroničkom obliku sa skeniranom dokumentacijom)

III.

Mandat voditelja i članova Odbora za sport traje godinu dana, s mogućnošću reizbora.

IV.

Voditelj odbora , a po potrebi i članovi odbora, prisustvuju sjednicama Skupštine Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu bez prava glasa.

Voditelj Odbora za sport obvezan je o svom radu redovito izvještavati Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu.

 

Više o aktivnostima koje se očekuju od pojedinog odbora :

Odbor za sport: (OBRAZAC ZA PRIJAVU)

– kontrola provedbe sportskih natjecanja Sveučilišta u Zagrebu

– održavanje i stvaranje sadržaja za studentski sport Sveučilišta u Zagrebu

– planiranje posebnih sportskih događaja

– sudjelovanje u ostalim aktivnostima vezanim uz sportske aktivnosti Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu.

Odbor za kulturu: (OBRAZAC ZA PRIJAVU)

-sve aktivnosti vezane za promicanje studentskog angažmana u kulturi

Odbor za međunarodnu suradnju: (OBRAZAC ZA PRIJAVU)

– izrada promotivnih materijala Odbora za međunarodnu suradnju Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu

-suradnja i rad na projektima Europske Studentske Unije

-suradnja s ostalim studentskim organizacijama

– sudjelovanje u svim ostalim aktivnostima vezanim uz međunarodnu surađnju Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu

Od kandidata se očekuje još i:

– poznavanje engleskog jezika

– komunikativnost i timski rad

– poželjno poznavanje još jednog ili više stranih jezika

– poželjno iskustvo rada u sličnim odborima ili na projektima međunarodne suradnje

Odbor za studentski standard: (OBRAZAC ZA PRIJAVU)

-sve aktivnosti vezane za poboljšanje i razvoj studentske prehrane, smještaja , stipendija i dr.

Odbor za odnose s javnošću: (OBRAZAC ZA PRIJAVU)

– odnosi s medijima

– održavanje i stvaranje sadržaja za mrežnu stranicu Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu,

kao i za stranice na društvenim mrežama (TRENUTNO facebook, potrebno je otvoriti I Twitter račun)

– izrada medijske kampanje oko korekcije cijena u studentskim domovima

– izrada promotivnih materijala Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu

– planiranje posebnih događaja

– sudjelovanje u ostalim aktivnostima vezanim uz komunikaciju i promociju aktivnosti Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu.

Odbor za upravljanje kvalitetom: (OBRAZAC ZA PRIJAVU)

– kontrola kvalitete Sveučilišta u Zagrebu

– osmišljavanje mogućih načina kontrole kvalitete Sveučilišta u Zagrebu

– iznošenje stavova o mogućim novim načinima provedbe anketiranja studenata Sveučilišta u Zagrebu

– utvrđivanje problema kvalitete nastave Sveučilišta u Zagrebu

– stvaranje sadržaja za mrežnu stranicu Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu, kao i za stranice na društvenim mrežama

– planiranje posebnih događaja

Odbor za statutarna pitanja: (OBRAZAC ZA PRIJAVU)

– kontrola provedbe Statuta Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu

– kontrola suglasnosti općih akata i drugih odluka Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu

– izrada prijedloga novih pravnih akata

– razrješavanje sporova statutarnog karaktera unutar Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu

Odbor za studentske projekte i udruge: (OBRAZAC ZA PRIJAVU)

-sve aktivnosti vezane za suradnju Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu sa udrugama, te pokretanje i potpora studentskim projektima

 

Email