Konačni rezultati izbora za Studentski zbor

Konačni rezultati izbora za Studentski zbor. Studentski zbor Šumarskog fakulteta čini prvih 13 izabranih kandidata. Mandat izabranih članova započinje 1. listopada 2015 i traje dvije godine.

Konačni rezultati

 

Email